Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę lub torbę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPACH STACJONARNYCH Bizuu

  REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPACH STACJONARNYCH

  I. DANE IDENTYFIKACYJNE

  1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na terenie Polski w sklepach stacjonarnych pod firmą Bizuu jest Spółka Bizuu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Sprzedawca), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 12/5, zarejestrowana w KRS pod numerem KRS: 0000390911.2. Wykaz sklepów stacjonarnych wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem: https://bizuu.pl/pages/butiki.

  II. TOWARY

  1. Przedmiot sprzedaży stanowią produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy, a w szczególności odzież i akcesoria takie jak m.in. akcesoria, paski, okulary przeciwsłoneczne, obuwie (dalej: Towary).
  2. Wszystkie Towary oferowane do sprzedaży przez Bizuu są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
  3. Na metce Towaru lub opakowaniu, zamieszczona jest informacja o pełnej nazwie Towaru, rodzaju, producencie, kodzie oraz wymagane przepisami informacje dotyczące właściwości Towaru w tym m.in. skład, rozmiar, instrukcja prania i in.
  4. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto). Cena Towaru podana jest na metce lub na opakowaniu Towaru.
  5. Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.
  6. Informacje na temat Towarów sprzedawanych w sklepach stacjonarnych Bizuu znajdują się również na stronie internetowej www.bizuu.pl.

  III. PŁATNOŚĆ

  1. Zapłata za Towary następuje w kasach sklepów stacjonarnych i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą, kartami podarunkowymi oraz voucherami. Do każdego zakupionego Towaru nabywca otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.
  2. W celu uzyskania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę sklepu przed rozpoczęciem transakcji.

  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bizuu ZA JAKOŚĆ TOWARÓW

  1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli towar jest niezgodny z umową, wedle reguł określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Kodeksem cywilnym.
  2. Reklamacja Towaru może nastąpić ze względu na niezgodność rzeczy sprzedanej z umową; w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  V. PROCEDURA REKLAMACYJNA

  1.Reklamacje Towaru można złożyć w dowolnym sklepie stacjonarnym Bizuu. Reklamacje można składać osobiście w sklepach stacjonarnych, drogą pocztową na adres Sprzedawcy, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.bizuu.pl. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego.
  2. W treści reklamacji, Kupujący wskazuje niezgodność Towaru z umową oraz wskazuje oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
  3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.
  4. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie https://polubowne.uokik.gov.pl/
  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  6. Kupujący zostanie zawiadomiony przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji według wyboru Kupującego, za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub osobiście w sklepie stacjonarnym Bizuu.

  VI. ZWROT I WYMIANA TOWARU

  1. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi.
  2. Możliwa jest wymiana Towaru w sklepie stacjonarnym Bizuu, w którym był dokonany zakup, na produkt w tej samej cenie lub droższy, za dopłatą różnicy w cenie, przez Kupującego. Wymianie nie podlegają Towary takie jak: bielizna (w tym skarpety) oraz stroje kąpielowe.
  3. Wymiana Towaru na inny jest możliwa w ciągu 14 dni (kalendarzowych) od daty sprzedaży, pod warunkiem dostępności towaru.
  4. Kupujący może dokonać wymiany Towaru po łącznym spełnieniu następujących warunków:
  a. Towar został zakupiony w sklepie stacjonarnym Bizuu.
  b. Kupujący posiada dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura Vat),
  c. Towar nie nosi śladów użytkowania, musi być czysty, nie może być uszkodzony i posiada wszystkie elementy dodatkowego wyposażenia o ile takie występują np. dołączone do ubrań akcesoria (pasek).
  d. Towar posiada przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia, np. metki wewnętrzne oraz metki zewnętrzne, w które zaopatrzony był towar w chwili zakupu.

  VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku wymiany towaru jest Bizuu sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, pisząc na adres biuro@bizuu.pl lub telefonując pod numer +48 669 123 955 oraz pod adresem naszej siedziby. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu lub wymiany towaru. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej https://bizuu.pl/pages/polityka-prywatnosci.
  2. Regulaminu nie stosuje się do reklamacji, zwrotów lub wymiany Towarów zakupionych w sklepie internetowym Bizuu.
  3. Niedokonanie wymiany towaru w terminie określonym w Rozdziale VI ust. 3 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z utratą przez Kupującego możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie niniejszego Regulaminu.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmian zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zakupu. Sprzedawca udostępni zmieniony Regulamin w Sklepach stacjonarnych Bizuu.

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.